Práca v spoločnosti SWEP

Pracovné podmienky spoločnosti SWEP sú prispôsobené švédskej kultúre a hodnotám, ktoré sú pre nás mantrou. Naším prvým pilierom a hodnotou je rešpekt a úcta k ľuďom, čo presadzujeme v správani sa nielen voči našim zamestnancom, ale aj zákazníkom a dodávateľom. Rovnaký prístup a dodržiavanie hodnôt očakávame v každodennom správaní všetkých, ktorých máme "pod strechou". Sociálne orientované benefity sú zárukou príjemného pracovného prostredia a ľudského prístupu.

Spoločnosť SWEP aktívne podporuje zamestnancov formou školení, neustáleho vzdelávania a možností reagovať na nové pozície, čím dochádza k ďalšiemu rozvoju odborne zdatných a skúsených pracovníkov s medzinárodným rozhľadom. Zamestnanci spoločnosti SWEP sú neustále informovaní o jej vízii a cieľoch.

O tom, aké to je byť vo SWEPe...

Zamestnancami spoločnosti SWEP sú vyštudovaní technici a ekonómovia, absolventi vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, osoby z rôznych krajín a kultúr, analytici a praktikanti. Stretnete sa z rozsiahlou škálou profesií, ktorá tvorí základ otvoreného, kreatívneho a často unikátneho pracovného prostredia.

Ste pripravení na prevzatie osobnej zodpovednosti? Dokážete prevziať zodpovednosť aj za niečo, čo ste nikdy predtým nerobili? Chcete usmerniť a zvoliť si smer svojho osobného rozvoja? V tom prípade sa spolu s nami vydajte na dlhú a zaujímavú cestu, pretože príležitosti vo SWEPe sú neobmedzené. Stačí si prečítať vyjadrenia niektorých ľudí, ktorí vo SWEPe pracujú:

  Sumer Evans

V októbri 2002 som začala popri štúdiu na obchodnej a ekonomickej škole Mercer University Stetson (Atlanta, Georgia) pracovať v kancelárii odbytu v spoločnosti SWEP North America. Mala to byť len dočasná práca, kým ukončím štúdium na vysokej škole. Avšak, po získaní bakalárskeho diplomu z obchodu a podnikania, som dostala príležitosť presťahovať sa do Švédska a pracovať v našej centrále v Landskrone. Vo Švédsku som pracovala 2 roky ako zákaznícka podpora pre strategických kľúčových zákazníkov.

Počas práce vo Švédsku som dostala ďalšiu vynikajúcu ponuku, pozíciu marketingovej podpory v našej kancelárii vo Veľkej Británii, spolu s príležitosťou sa nakoniec dostať do oblasti odbytu. Túto ponuku som prijala a do roka som prevzala funkciu regionálneho manažéra pre oblasť UK North, kde som bola zodpovedná za udržiavanie existujúcich účtov, podporu rastu odbytu a vyhľadávanie nových zákazníkov. Vďaka tejto technickejšej funkcii som získala ďalšie cenné vedomosti.

Z práce v obidvoch prostrediach HUB a teraz v sídle spoločností som získala veľa informácií a skúseností, ktoré mi pomohli pochopiť spoločnosť SWEP z rôznych hľadísk. Od stanovenia cien zákazníkovi a prijatia ich objednávky, dodržiavania výroby, ich objednávky, až po odoslanie výrobku a doručenie do miesta koncového zákazníka. Táto úroveň zapojenia sa môže byť občas časovo náročná a únavná, ale taktiež pre mňa veľmi nobohacujúca. Chcem, aby boli naši zákazníci šťastní a úplne spokojní s úrovňou služieb, ktoré dostanú od spoločnosti SWEP, takže sa vždy snažím, aby sa tak stalo!

V septembri 2012 som bola premiestnená späť do kancelárie SWEP North America, aby som prevzala novú pozíciu manažéra distribučného kanála/veľkoobchod, kde budem zodpovedná za rastúci segment dílerov a veľkoobchodníkov tu v Severnej Amerike. Bude to výzva, ale je to výzva, na ktorú sa teším. Som veľmi poctená, že mi spoločnosť SWEP zverila túto úlohu. V októbri 2012 oslávim 10. výročie v spoločnosti SWEP. Musím uznať, že bolo nádherné rásť ako osoba a zamestnanec v rámci takej spoločnosti, akou je SWEP. Som vďačná za každú vynikajúcu príležitosť, ktorú som mohla využiť a veľmi sa teším na našu spoločnú budúcnosť.

   ​​Tobias Persson

Počas môjho magisterského štúdia na BIT v odbore prírodných vied so zameraním sa na počítačové vedy som vo voľnom čase pracoval na niekoľkých projektoch pre spoločnosť SWEP. Úlohy, ktoré som dostával, sa stávali čoraz zaujímavejšími, a tak som po svojich promóciách v roku 2001 prijal prácu webového dizajnéra/systémového projektanta v oddelení komunikácie s trhom.

Po určitom čase mi bola zverená väčšia zodpovednosť a začal som pracovať na systémovej integrácii s obchodnými systémami a na všeobecnom vývoji. Následne som sa stal softvérovým vývojárom v oddelení softvérovej architektúry. Tu som pokračoval vo svojej práci a získaval nové poznatky o systémoch spoločnosti SWEP a o vývoji softvéru všeobecne.

S rastom spoločnosti SWEP sa zväčšoval aj rozsah mne zverených úloh a využil som príležitosť prijať väčšiu výzvu. Stal som sa manažérom v našom oddelení softvérovej architektúry. SWEP je spoločnosťou orientovanou na vedomosti, a preto z jej strany stále pociťujem podporu v podobe neustáleho vzdelávania, školení a osobného rozvoja. Je to jedna z vecí, ktoré robia spoločnosť SWEP vynikajúcou spoločnosťou. Tu si môžete sami aktívne vytvárať vašu budúcnosť, ak máte záujem.