B12

B12 s veľkým vstupným otvorom ponúka kompaktné riešenie prenosu tepla pre systémy s veľkým prietokom. K dispozícii sú rozličné kombinácie dosiek a široká škála viskozity a hustoty kvapalín, ktoré naplnia rozličné tepelné požiadavky. B12 je skvelou voľbou pri náročných parných a vysúšacích systémoch. Poslúži ako chladič prehriatych pár v klimatizácii a tepelný výmenník sacieho plynu CO2.

Tlakové triedy
S   Štandard.
H   Vysoký.
D   Vyšší, vyvinutý pre aplikácie CO2.
Max. objemový prietok 9 m³/h (39.6 gpm)