B120T

B120T bol vyvinutý špeciálne s ohľadom na náročné vykurovacie a priemyselné systémy, zvyčajne pre prostredie "voda - voda" a olejové chladiče. Prispel k rýchlemu prechodu z tradičných skladaných tepelných výmenníkov a riešení "plášť - potrubie" k spájkovaným doskovým výmenníkom. Našiel široké uplatnenie ako kondenzátor v klimatizačných systémoch a chladení.

Tlakové triedy
S   Štandard.
M  Priemerný.
F   Stredný.
H   Vysoký.
E   Vyšší, vyvinutý pre aplikácie CO2.
Max. objemový prietok 27 m³/h (118.8 gpm)