B400

B400 je uprednostňovaným tepelným výmenníkom pre náročné systémy pokiaľ ide o prevádzkový tlak alebo cyklovanie kapacity, kde sa vyžaduje vysoká tepelná výkonnosť. Pokrýva kapacitný rozsah, ktorý prekračuje 500 kW ako kondenzátor, a prietok vody viac ako 80 m³/h (365 gpm). Typickými systémami sú chladiarenské systémy v supermarketoch so stupňovitým ovládaním, ktoré zahŕňajú CO2, spracovanie plynu, tepelné čerpadlá s prírodným chladiacim médiom, výroba energie a vysokotlakové technologické postupy. 

Tlakové triedy
E   Vyšší, vyvinutý pre aplikácie CO2.
Max. objemový prietok 83 m³/h (365.2 gpm)