DV700

Všestranný DV700 má chladiace okruhy True Dual určené pre flexibilné chladiče a tepelné čerpadlá. Naša patentovaná technológia AsyMatrix® sa stará o plný výkon pri plnom i polovičnom zaťažení s nízkym poklesom tlaku vody/roztoku. DV700 má distribučné zariadenie vhodné pre všetky relevantné chladiace médiá. Spolu s DP700 ponúka plný kapacitný rozsah pre uvedené systémy. 

Tlakové triedy
M  Priemerný.
Max. objemový prietok 126 m³/h (554.4 gpm)