Cieľ SWEPu

Cieľ SWEPu

Stať sa lídrom globálneho vývoja, výroby, marketingu a predaja spájkovaných doskových výmenníkov tepla a zároveň podporovať prechod k udržateľným produktom a procesom.

Vízia SWEPu

Zabezpečiť, aby všetci zákazníci spoločnosti SWEP vedeli, že voľba SWEP je zárukou výberu čestného a profesionálneho partnera, ktorý im pomôže k úspechu.