Bioplyn

Spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) spoločnosti SWEP sa používajú v rôznych technológiách na čistenie a úpravu bioplynu od samostatných hospodárstiev po komerčné fermentačné stanice. Skúsenosti, ktoré sme získali z mnohých náročných zariadení v rôznych priemyselných odvetviach, nám umožňujú ponúkať trvalé riešenie obnovy tepla pre absorpčnú regeneráciu v širokom teplotnom rozpätí.

Naše výmenníky tepla sú vhodné pre všetky funkcie týkajúce sa skvapalňovania upraveného bioplynu pri výkone do 150 ton / deň. Aplikácie pre koncových užívateľov sú rôzne, od skvapalňovania a opätovného splynovania až po čistenie a úpravu.

Súvisiace produkty